Kunstenaars

Kunstenaars van de Deventer familie Bokhorst

Boven de voordeur van de Papenstraat 37 te Deventer staat nog steeds in sierlijke letters: FIRMA H.G.BOKHORST. HUIS & DECORSCHILDER. Vanuit hier is een schildersdynastie ontstaan, waarvan de kunstwerken niet alleen regionaal maar ook landelijk kunnen worden aangetroffen. Het betreft zowel toegepaste als autonome kunst in vele technieken. Glas-in-loodramen in kerken en bij particulieren, monumentale tegeltableaus, sierlijke interieurdecoraties, beschilderd aardewerk, maar ook reclamemateriaal, boekillustraties en oorkonden. Keramische producten werden op zowel klassieke, jugendstil als art deco wijze beschilderd. De autonome kunst betreft naast aardewerk vele genres en technieken: portretten, landschappen, stadsgezichten, bloemen in olieverf, pastel, aquarel en (sepia) tekening.
De tentoonstelling over deze familie die in 2014 is gehouden in gebouw De Waag te Deventer en het boek dat ter gelegenheid daarvan verscheen, hadden dan ook niet voor niets als titel: De familie Bokhorst - Verrassend veelzijdig.

Wie meer feitelijkheden en persoonlijke informatie over deze kunstenaars wil weten, kan HIER een uitgebreide beschrijving downloaden.

Hieronder treft u een stamboom aan van de Bokhorstkunstenaars gevolgd door een korte levensbeschrijving per kunstenaar. Afbeeldingen van het interieur van het centrale werk- en woonhuis van de familie Bokhorst zijn te zien door te klikken op Papenstraat. De plafond- en wandschilderingen zijn gemaakt door Johan, het meeste glas-in-lood is vervaardigd door Gerrit, enkele door Engelbartus. Klik op Bokhorst Algemeen om afbeeldingen te zien die niet op één enkele kunstenaar betrekking hebben of waarvan het object niet aan een kunstenaar is toe te wijzen.

Klik hier om factsheet Bokhorst Algemeen te downloaden.

Hendrik Gerrit Bokhorst 1830-1891

Hendrik Gerrit Bokhorst was de zoon van een kuiper en is geboren in de Lange Bisschopsstraat 320 te Deventer. Hij verwierf de zilveren medaille van de Deventer Teekenacademie in 1848 en daarna het getuigschrift Bouwkundig tekenen van de Burgeravondschool. Een aanbieding om zich in Rome verder te bekwamen vond hij niet nodig. Zoon Johan was hierover later zeer ontstemd. In 1855 richtte hij de Firma H.G.Bokhorst Huis & Decor:schilder op, gevestigd in de Papenstraat te Deventer. Hij was lid van de Sociëteit van Nijveren en bestuurslid van de Bouwkundige Vereeniging ter veredeling van ambachten, één van de oudste en belangrijkste verenigingen in Deventer.
Van zijn decoratie-ontwerpen zijn er slechts enkele bewaard gebleven. Wel is er een schetsboek van hem met aquarellen van beoefenaren van oude beroepen, waarschijnlijk uit zijn opleidingsperiode en een aantal academietekeningen. Hendrik Gerrit maakte verder ook sepiatekeningen van arcadische landschappen en tekeningen van dieren. Daarnaast zijn er nog twee kleine olieverfschilderijen van zijn hand. BEKIJK HET ALBUM >

Klik hier om de uitgebreide factsheet te downloaden.

Johan Bokhorst 1865 - 1942

Johan is geboren te Deventer en kreeg al vroeg schilderonderricht van zijn vader Hendrik Gerrit. Hij vertrok in 1884 naar Amsterdam en doorliep de Rijksschool voor Kunstnijverheid, volgde lessen aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten en behaalde de akte M.O. Tekenen. Tijdens zijn opleiding schilderde o.a. delen van de koninklijke wachtkamer in het Centraal Station. Samen met zijn broer Bart zette hij na het overlijden van zijn vader in 1891 de schilderszaak in Deventer voort.
Hij maakte als decorateur vele plafond- en wandversieringen en o.a. ook grisailles (Witjes). Op beperkte schaal vervaardigde hij tapijtontwerpen, boekillustraties, reclames en oorkonden. Als geen ander in de Bokhorstfamilie heeft hij doorlopend de vrije schilderkunst beoefend en een behoorlijk groot oeuvre opgebouwd. Hij maakte portretten, landschappen, stadsgezichten en gestimuleerd door zijn zoon Arnold ook bloemtaferelen. In olieverf, pastel, aquarel en enkele malen aardewerk. Hij heeft verschillende keren in Deventer geëxposeerd. BEKIJK HET ALBUM >

Klik hier om de uitgebreide factsheet te downloaden.

Engelbartus Bokhorst 1871-1939

Engelbartus, meestal Bart genoemd, was de jongere broer van Johan. Hij wordt beschouwd als de meest begaafde en artistieke Bokhorst. Engelbartus heeft na het doorlopen van de Teeken-Academie-School verdere scholing ondergaan bij keramiekbedrijven in België en Frankrijk en bij het destijds befaamde Haagse atelier “Rozenburg”. Daar ontwierp hij vijf tegeltableaus voor de badkamer van het Koninklijke Paleis Noordeinde. Daarna werd hij teruggeroepen naar Deventer om de schilderszaak voort te zetten. Hij introduceerde daar onder meer het glasbrandschilderen, het plateel- en aardewerkschilderen.
Zijn werk is in heel Nederland te vinden. Hij heeft veel oorkondes gemaakt voor gedenkwaardige gebeurtenissen. Hij ontwierp reclamemateriaal, o.a. de wikkel voor de koek van de firma Bussink. Hij maakte tal van tegeltableaus en kerkramen, restaureerde muurschilderingen in kerken en maakte wand- en plafonddecoraties. Van zijn hand kwamen ook aquarellen, gipsen sculpturen en werk in verschillende andere technieken. Hij was zeer actief in het verenigingsleven, waarbij hij decors voor toneelstukken maakte, tableau vivants regisseerde en bij tal van andere activiteiten betrokken was. Hij vervulde verschillende bestuursfuncties. BEKIJK HET ALBUM >

Klik hier om de uitgebreide factsheet te downloaden.

Hendrik Gerrit Bokhorst 1895 - 1972

Hendrik Gerrit is de oudste zoon van Johan Bokhorst en wordt ter onderscheid met zijn grootvader alleen Gerrit genoemd. Hij heeft de schilderszaak als laatste van de familie Bokhorst tot in de derde generatie voortgezet. Op de Avondteekenschool kreeg hij les van Bartus Korteling. Hij heeft ook de akte Handteekenen op de Kon. Academie van Beeldende Kunst in Den Haag gehaald. Zijn verdere vaktechnische opleiding kreeg hij van zijn vader en oom Bart. De laatste leerde hem onder andere het plateel- en glasbrandschilderen en had een grote artistieke invloed op hem.
Gerrit heeft veel glas-in-loodramen gemaakt in de regio, oorkondes, tegeltableaus en gedenkborden. Hij maakte regelmatig illustraties voor goede doelen en ontwierp ex-librissen. Hij beoefende de vrije teken- en schilderkunst met een voorkeur voor landschappen. In zijn vrije tijd beschilderde hij een grote hoeveelheid serviezen met een verscheidenheid aan decors in jugendstil en art decostijl. BEKIJK HET ALBUM >

Klik hier om de uitgebreide factsheet te downloaden.

Arnold Lodewijk Bokhorst 1900-1990

Arnold, in familie- en vriendenkring later altijd Nolle genoemd, is in 1900 te Deventer geboren als zoon van Johan en is op bijna negentigjarige leeftijd in Blaricum gestorven. Na de Mulo-opleiding kwam Arnold net als zijn broer Gerrit in de schilderszaak terecht. 's Avonds volgde hij tekenonderwijs op de avondtekenschool. En kreeg de bronzen medaille. Hij slaagde ook voor de akte l.o. Handteekenen. Hoewel Arnold in de zaak veel vakkennis opdeed, was hij daar toch niet echt op zijn plaats, omdat hij kunstschilder wilde worden. In 1925 kreeg hij de kans naar Indië te gaan, waar hij kon verblijven bij onderwijspedagoog Dr.G.J.Nieuwenhuis en waar hij zich volledig aan het kunstschilderen kon wijden.
Vanaf 1927 heeft hij 10 jaar van het penseel geleefd, door het maken van portretten en bloemenschilderijen. Ook gaf hij tekenles. Daarna is hij zich gaan specialiseren in de binnenhuisarchitectuur. Via een opdracht voor het decoreren van een antiekzaak kwam hij in contact met Nicolaas Kroese, voor wie hij uiteindelijk 25 jaar het destijds beroemde restaurant d' Vijff Vlieghen heeft ingericht, inclusief een reeks andere restaurants behorende bij het concern. Hij ontwierp, maar voerde zelf ook uit in de geest van de oude ambachtslieden: decoreren, timmeren, metselen, houtbewerking, steenhouwen. Hij verzorgde alle reclamedrukwerk en menu’s voor speciale gelegenheden.
Na zijn pensionering heeft hij voor particulieren interieurs ingericht en uitgevoerd, evenals het restaurant ‘t Lösse Hoes in Holten, het pannenkoekenhuis de Coeswaerde en een wijnzaak in Laren. Hij heeft tot z’n tachtigste doorgewerkt en is net overleden voor de grote overzichtstentoonstelling van zijn schilderijen in Museum De Waag te Deventer. BEKIJK HET ALBUM >

Klik hier om de uitgebreide factsheet te downloaden.

Klik hier om een levensbeschrijving van Nicolaas Kroese te downloaden

Henrietta Ceasarine Bokhorst 1924-2012

Henrietta, verder bekend als Jet, is dochter van Gerrit Bokhorst. Zij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag en heeft veel aquarellen gemaakt, bloemen en klassieke figuren getekend en gekalligrafeerd. Toen zij niet meer de zorg had voor haar drie kinderen, is zij in 1972 van Den Haag verhuisd naar het zomerhuis van de Bokhorsten in Epse, waar ze tot haar dood woonde en werkte. Zij hield zich o.a. bezig met keramiek en gaf ook tekenles. BEKIJK HET ALBUM >

Johanna Berhardina Midderigh- Bokhorst 1880-1972

Berhardina (Dien) werd geboren in Soerabaja als dochter van Hendrik Bokhorst, die de broer was van stamvader Hendrik Gerrit Bokhorst. Zij heeft haar opleiding genoten aan de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Ze was modetekenares, heeft zeker 500 kinderboeken van illustraties voorzien en schoolplaten, prentbriefkaarten, reclametekeningen, kalenders en muurdecoraties gemaakt. Zij was indertijd minstens zo bekend als Rie Cramer.
Haar band met Deventer is beperkt en haar leven en werk is door anderen reeds in kaart gebracht, reden waarom haar werk niet in deze website is opgenomen. De Historische Vereniging Vlaardingen heeft in het Historisch jaarboek 2012 een zeer uitgebreid artikel opgenomen over het leven en werken van het kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bokhorst: 'Twee handen aan éénzelfde teekening'. Een belangrijk deel van haar werk is te zien op www.bmidderighbokhorst.nl.