Bronnen afbeeldingen

Bronnen afbeeldingen

Indien de afbeeldingen een lettercode bevatten als een soort watermerk hebben deze deze betrekking op de bron c.q. eigenaar van de afbeelding.

De afkortingen hebben de volgende betekenis:

HMD: Historisch Museum Deventer, nu Museum De Waag
SAB: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
SDBK: Stichting Deventer Bokhorst Kunst (inmiddels opgeheven)

De overige lettercodes betreffen enkele particulieren, die veel afbeeldingen ter beschikking hebben gesteld.

De kwaliteit van de afbeeldingen is soms wat minder omdat ze voor een deel van oude bronnen, oude foto's, internet of van particulieren afkomstig zijn.

Er is naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot de beheerder wenden.

Op de afbeeldingen van deze website zijn de licenties van Creative Commons van toepassing volgens het principe: naamsvermelding - geen commerciële doeleinden - geen afgeleide werken.